مقره تابلویی SM25 ویند

مقره

مقره چیست؟ مقره وسیله ای است که برای جدا کردن یا در بر گرفتن هادی استفاده می شود و باید از مقاومت الکتریکی و مکانیکی قابل قبولی برخوردار باشد. در…

تابلو برق کشویی فشارضعیف سیواکن

تابلو برق

تابلو برق یراق آلات الکتریک ویند مقره ضد حریق گروه الکتریک