همکاری با ویندالکتریک

شرکت ویندالکتریک در نظر دارد در ردیف های شغلی زیر از آقایان جویای شغل دعوت به عمل آورد. لطفا ابتدا هر دو ویدیوی زیر را به طور کامل مشاهده نموده…

تاییدیه مقره پژوهشگاه نیرو

تاییدیه پژوهشگاه نیرو

معرفی پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد که مسئولیت مدیریت تحقیقات وابسته به صنعت برق و انرژی ایران را به عنوان کارگزار شرکت‌های مادرتخصصی…

اپیل و ویند الکتریک

تاییدیه پژوهشگاه اپیل

اپیل شرکت دانش بنیان آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) در سال 1379 و با مشارکت دانشگاههای امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، شهید بهشتی و شرکتهای معتبر صنعتی و با هدف ایجاد…