درباره ما

[vc_row][vc_column][cz_gap height=”70px” height_mobile=”0px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_gap height=”60px”][cz_title shape=”square” text_center=”true” id=”cz_71529″ sk_shape=”background-color:#0045a0;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ” sk_shape_mobile=”left:50%;”]درباره ما

تاریخچه ما

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_44108″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:40px;”]بیشتر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا امکانات انبار مانند هستند که شامل تجهیزات سنگینی هستند که برای تولید خط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند. کارخانه های بزرگ با دسترسی به حالت های مختلف حمل و نقل ، تمایل دارند که برخی از آنها دارای امکانات ریلی ، بزرگراهی و بارگیری و تخلیه آب باشند.[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_stylish_list id=”cz_61542″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%82%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-074-tick-inside-circle” sk_icons=”color:#0045a0;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:600;width:25%;float:left;”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_gallery layout=”cz_grid_c2″ icon=”fa czico-117-web” id=”cz_69163″ images=”285,295″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”90px” height_mobile=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_mobile=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_gallery layout=”cz_grid_c3″ icon=”fa czico-117-web” id=”cz_30387″ images=”292,295,271,282,285,298″][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1569837473908{padding-left: 40px !important;}”][cz_gap height=”60px” height_mobile=”100px”][cz_title shape=”square” text_center=”true” id=”cz_102803″ sk_shape=”background-color:#0045a0;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ” sk_shape_mobile=”left:50%;”]درباره ما

ماموریت و چشم انداز

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_95889″]بیشتر کارخانه های مدرن دارای انبارهای بزرگ یا امکانات انبار مانند هستند که شامل تجهیزات سنگینی هستند که برای تولید خط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند. کارخانه های بزرگ با دسترسی به حالت های مختلف حمل و نقل ، تمایل دارند که برخی از آنها دارای امکانات ریلی ، بزرگراهی و بارگیری و تخلیه آب باشند.[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_stylish_list id=”cz_46936″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:22px;font-weight:700;width:50%;margin-bottom:30px;float:right;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#0045a0;padding:4px;margin-top:4px;margin-right:20px;RTLmargin-right:0px;margin-left:20px;RTL” sk_subtitle=”font-size:16px;color:rgba(0,0,0,0.52);font-weight:400;margin-top:0px;” sk_lists_mobile=”width:100%;” default_icon=”fa czico-074-tick-inside-circle”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”130px” height_mobile=”80px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1569838343553{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” hover=”cz_grid_1_no_hover” slidestoshow=”5″ slidestoshow_tablet=”4″ slidestoshow_mobile=”2″ autoplayspeed=”3000″ arrows_position=”no_arrows” grid_disable_links=”true” infinite=”true” autoplay=”true” id=”cz_14188″ images=”1143,1146,1145,1237,1144,1238″][/vc_column][/vc_row]